Vereniging Van Vlaamse Letterkundigen vzw

Opgericht in 1907

 
 

De Vereniging van Vlaamse Letterkundigen vzw (VVL) is geassocieerd met het Haiku-centrum Vlaanderen (H-c V), sedert 01-01-2011.


Zij behartigen elkaars belangen en ondersteunen elkaars activiteiten.


 

Vereniging Van Vlaamse Letterkundigen vzw

vereniging zonder winstoogmerk

www.letterkundigen-vvl.be

De VVL werd opgericht in 1907 en is de oudste schrijversvereniging in Vlaanderen

NIEUW E-MAIL ADRES

        letterkundigenvvl@gmail.com

   Adres:         VVL vzw

                        p.a. Nicole Van Overstraeten

                        A. De Maeghtlaan 105

                        1500 HALLE


   Nieuwe Raad van Bestuur               >    Algemeen 

  Algemene Vergadering  op 17 februari 2018

       zie activiteiten